onsdag 29 september 2010

Duktighetsfällan

Jag trodde att jag hade skrivit om den här boken för längesedan, men tydligen hade det stannat vid tanken. Så här kommer nu dagens boktips.Duktighetsfällan - en överlevnadshandbok för prestationsprinsessor av Joanna Rose
och Aleksander Perski

Är du en prestationsprinsessa eller kanske en prestationsprins? Har du ett behov av att visa dig duktig, prestera lite bättre än andra för att duga inför dig själv? Har du svårt att handskas med krav och förväntningar? Då är den här boken absolut något för dig. Men även om du inte ligger i riskzonen för att drabbas av utmattningsproblem, så är boken intressant. Den beskriver dels vad det är för tankemönster som gör att människor vänder ut och in på sig själva så att de till slut bryter ihop. Den handlar om utmattningens biologi - vad är det som händer i kroppen vid långvarig stress. Den belyser de samhällsfenomen, de värderingar och normer som gör att allt fler unga (framför allt kvinnor)drabbas av utbrändhet.

En stor del av boken handlar om självkänsla, då hög självkänsla är ett skydd mot psykisk ohälsa. Den låga självkänslan kan man hantera på olika sätt, antingen genom att stärka sitt egenvärde genom prestationer, genom att försöka vara perfekt, bäst på allt och med total kontroll (kompetensbaserad självkänsla) eller genom uppskattning från andra, genom att låta egna känslor och behov stå tillbaka för att uppfylla andras behov och genom att undvika konflikter (relationsbaserad självkänsla). Båda sätten är lika förödande var för sig och tyvärr är det inte ovanligt att en individ använder sig av båda strategierna.

Ett kapitel i boken handlar om varför just kvinnor är särskilt drabbade av stressjukdomar, om ojämställda förhållanden i hemmet och på arbetsplatserna, och om de motsägelsefulla krav kvinnor lever under. Ett intressant kapitel ur många perspektiv. Här är några citat, som en liten aptitretare.
"Hur mycket omsorg barnen och familjen än behöver gäller det idag för kvinnor att bli som män, det är då portarna öppnas till makt, kontroll och pengar."
"Hon är för tuff. Eller för snäll. Hon är för feminin. Eller för mycket man."
"För att bevisa att hon kan, måste den kvinnliga chefen jobba dubbelt så hårt som mannen och hon får hälften så mycket uppskattning."
"Män får lyft i karriären om de blir arga, medan arga kvinnor ses som inkompetenta"


Ett annat kapitel handlar om ungdomar, om hur stressen kryper allt längre ner i åldrarna. Man ställs inför en mängd val varje dag, man ska själv ta ansvar för sina studier och söka sin kunskap. Man ska vara bäst på allt, och om man inte passar in eller gör ett enda misstag så sprids det blixtsnabbt via SMS och sociala forum på nätet. Ungdomarna lever under ett hårt tryck att vara rätt och göra rätt. Idealen sammanfattas i de fyra s:en; smart, snygg, smal och social. Föräldrarna lever ofta efter samma ideal och kämpar själva för att passa in.

Avsnittet om ungdomarna berörde mig verkligen. Vi som på ett eller annat sätt möter ungdomar i våra arbeten behöver känna till hur deras verklighet ser ut, och hur vi kan hjälpa dem att hantera stress och dålig självkänsla.

Det här är ingen självhjälpsbok med ett antal tips på vad man ska göra och sen blir allting bra. Här finns inga flummiga övningar om att uppmärksamt beskriva ett russin eller hur man medvetet iakttar en kopp te, för att på så sätt träna sin medvetna närvaro. (Tro mig, sådana böcker finns!)Men efter varje kapitel finns ett antal råd och tips på vad man kan göra för att hantera stress, eller finna vägar ut ur ett negativt beteende. Dessa tips ser jag mer som en samling klokheter att välja och vraka ur. De flesta råden knyter an till kognitiv terapi, mindfulness och acceptans. Det är väl också denna skola som bäst lyckas när det gäller behandling av den här typen av problem.

Några ord om bokens författare:
Joanna Rose är vetenskapsjournalist och det är i den andan boken är skriven. Det är en informativ och undersökande bok, där man har intervjuat en mängd olika människor som på olika sätt arbetar med och forskar kring de här frågorna. Återigen är det inte i första hand en självhjälpsbok utan en bok som beskriver fenomenet stress och dess orsaker men som också ger en del konkreta råd.
Aleksander Perski är stressforskare och arbetar på Stressmottagningen i Stockholm och han har skrivit flera böcker om stress.
Ingen självhjälpsbok russin men tips på slutet


Läs boken om inte annat så för att förstå hur vårt samhälle ser ut och att vi alla sitter i fällan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar